Z naszymi produktami Twój plon urośnie błyskawicznie

Agraplant

25-640 Kielce
ul. Jurajska 10/3

 

Poniedziałek-Piątek

08.00 - 16.00

 

gnoactiv

 

Bakterie GnoAktiv poprawiają warunki środowiskowe i sanitarne w obiektach inwentarskich bezściółkowych, wspomagają mikrobiologiczną obróbkę ścieków i nieczystości w oczyszczalniach, lagunach, szambach, zbiornikach gnojówki i gnojowicy, w innych obiektach i urządzeniach o podobnej uciążliwości i obciążeniach (stopniu zanieczyszczeń, skażeń i zakażeń), do poprawy parametrów fizyko-chemicznych i sanitarno-higienicznych zanieczyszczonych
zbiorników, do likwidacji przykrych zapachów i skażeń mikrobiologicznych wokół takich obiektów.


W skład preparatu wchodzi odżywka startowa oraz odpowiednio zestawiona kompozycja niepatogennych mikroorganizmów o ściśle ukierunkowanym działaniu, powodującym rozpad i degradację szkodliwych substancji: amoniaku, azotynów, siarkowodoru, indolu, skatolu, merkaptanów, związków fosforu oraz innych jedno i wielowęglowych związków organicznych. Kompozyt mikrobiologiczny posiada zdolności wiązania metali ciężkich, kierowania procesami fermentacyjnymi, zmiany pH posiada zdolności wiązania metścieków i płynnych odchodów.

Style Selector

Layout Style

Background Image