Z naszymi produktami Twój plon urośnie błyskawicznie

Agraplant

25-640 Kielce
ul. Jurajska 10/3

 

Poniedziałek - Piątek

08.00 - 16.00
+48 793-500-003

BacterPlant

Produkt bakteryjny dla roślin uprawianych w glebie. Wspiera rośliny przed negatywnym oddziaływaniem na rośliny patogenów chorobotwórczych, w uprawach w glebie oraz innych podłożach organicznych. Odpowiednio dobrana mieszanka bakterii w dużym stopniu ogranicza występowanie chorób, poprzez ograniczanie namnażania się bakterii i grzybów chorobotwórczych. Proces ten polega na konkurowaniu pożytecznych bakterii z bakteriami i grzybami chorobotwórczymi o substancje odżywcze i przestrzeń.

 

 

BacterPlantMix

Produkt bakteryjny dla roślin uprawianych w glebie i innych podłożach, do stosowania w szklarniach i tunelach ogrodniczych. Wspiera rośliny w ograniczeniu negatywnego oddziaływania patogenów chorobotwórczych, w uprawach glebowych oraz na podłożach inertnych (np. wełnie mineralnej itp.). Odpowiednio dobrana mieszanka bakterii w dużym stopniu ogranicza występowanie chorób, poprzez ograniczanie namnażania się bakterii i grzybów chorobotwórczych. Proces ten polega na konkurowaniu pożytecznych bakterii z bakteriami i grzybami chorobotwórczymi, o substancje odżywcze i przestrzeń. Skutecznie ogranicza ordzawienie korzeni pietruszki

 

Bakterie z grupy Bacillus - Gram „+”, bakterie zdolna do wytwarzania przetrwalników w niekorzystnych warunkach środowiska. Bakterie Bacillus posiadają predyspozycję do produkcji aparatu enzymatycznego powodującego przekształcenie fosforu  nieprzyswajalnego do formy przyswajalnej, w zależności od warunków panujących w środowisku. Cenną właściwością jaką posiadają bakterie z grupy Bacillus  jest wytwarzanie siderforów, metabolitów wiążących pierwiastki mikroelemntów np. cynku, żelaza, miedzi, manganu, które są najlepiej przyswajalną formą pierwiastków dla roślin.  Posiadają geny nitrogenazy – enzymu odpowiedzialnego za wiązanie wolnego azotu w przestrzeni glebowej. Produkuje megcynę jeden z metabolitów, który stwarza niekorzystne warunki do rozwoju patogenów roślin np. Fusarium, Phytpphtora, Phytium, Colletotrichium, Botritis. Bakterie Bacillus należą do grupy bakterii PGPB (plant growth promoting bacteria) które bezpośrednio wpływają na stymulację produkcji fitohormonów roślin, dzięki czemu roślina szybciej rośnie i więcej plonuje.  Długi korzeń rośliny to podstawa  zabezpieczenia jej przed warunkami suszy i niedoboru substancji odżywczych. Metabolity wytwarzane przez mikroorganizmy biorą udział też w tkankach roślinnych w procesach regeneracyjnych. Powyższe mikroorganizmy mają kluczowe znaczenie w produkcji roślinnej, ponieważ ich obecność pozwala nie tylko na udostępnienie większej ilości składników pokarmowych w glebie, ale również powoduje rozkład niektórych substancji chemicznych znajdujących się w chemicznych pestycydach (np. Fenthion, karbofuran, atrazyna). Obecność bakterii z grupy Bacillus warunkuje powstawanie brodawek korzeniowych na roślinach bobowatych. Bakterie indukują w roślinie większą produkcję flawonoidów, które są substancją sygnałową do zasiedlania korzeni roślin przez bakterie z grupy Rhizobium..