Z naszymi produktami Twój plon urośnie błyskawicznie

Agraplant

25-640 Kielce
ul. Jurajska 10/3

 

Poniedziałek - Piątek

08.00 - 16.00
+48 793-500-003

 

Oferujemy probiotyki dla wszystkich ras i typów grup wiekowych i technologicznych.

 

W zależności przeznaczenia od zastosowania polecamy probiotyki:

BacterPig,

BacterBovis,

lub BackerChicken.

 

Preparaty powodują wprowadzenie do środowiska jelitowego zwierząt, specjalnie dobranego zestawu mikroorganizmów, tworzących wzajemnie symbiotyczne układy i będących naturalnymi przedstawicielami ich przewodu pokarmowego.

 

Korzystne działanie tych mikroorganizmów polega na obniżeniu pH treści jelit dzięki produkcji metabolitów kwaśnych, do których należy najwartościowszy prawoskrętny kwas mlekowy, lotne kwasy organiczne:

  • octowy i mrówkowy, a także w niewielkich ilościach kwas
  • propionowy. Niskie pH jelita grubego utrudnia rozwój enterobakterii,
  • przetrwalnikujących bakterii beztlenowych oraz
  • innych chorobotwórczych mikroorganizmów. Kompozyt
  • mikrobiologiczny przywraca i utrwala właściwy i korzystny
  • dla trzody chlewnej układ różnych grup fizjologicznych
  • mikroorganizmów. Łagodzi stresy, pobudza perystaltykę jelit,
  • polepsza resorpcję tłuszczów, wapnia, fosforanów, soli żelaza,
  • aktywizuje metabolizm aminokwasów i wydalanie toksycznych związków,
  • dostarcza organizmowi witamin z grupy B i K oraz prekursorów witaminy A oraz D. 

Wysoka aktywność enzymatyczna bakterii wchodzących w skład preparatu powoduje zwiększenie efektywności żywieniowej składników dawki pokarmowej, wpływa na lepsze trawienie i wykorzystanie pasz, zmniejszenie jej zużycia oraz lepszą dynamikę wzrotu i rozwoju trzody chlewnej, szczególnie młodych oraz zachowanie dobrej kondycji. Bakterie znajdujące się w probiotyku produkują nadtlenek wodoru, nizynę oraz acidofilinę, które hamują rozwój chorobotwórczych bakterii i niektórych wirusów oraz substancje antyenterotoksyczne przeciwko aminom heterocyklicznym chorobotwórczych szczepów Escherichia coli i niektórym mykotoksynom. W konsekwencji w sposób istotny ograniczają choroby biegunkowe, szczególnie u młodzieży oraz schorzenia
wynikające z zatruć paszami zawierającymi nadmier ną ilość grzybów chorobotwórczych.