Skontaktuj się z nami 793 500 003
Skoncentrowana siła natury
Slider

Bacter Plant

Produkt bakteryjny dla roślin uprawianych w glebie.

Wspiera rośliny przed negatywnym oddziaływaniem na rośliny patogenów chorobotwórczych, w uprawach w glebie oraz innych podłożach organicznych. Odpowiednio dobrana mieszanka bakterii w dużym stopniu ogranicza występowanie chorób, poprzez ograniczanie namnażania się bakterii i grzybów chorobotwórczych. Proces ten polega na konkurowaniu pożytecznych bakterii z bakteriami i grzybami chorobotwórczymi o substancje odżywcze i przestrzeń.

Bacter Plant Mix

2 x mocniejszy produkt bakteryjny dla roślin uprawianych
w glebie i innych podłożach.

 

Wspiera rośliny przed negatywnym oddziaływaniem na rośliny patogenów chorobotwórczych, w uprawach w glebie oraz innych podłożach organicznych. Odpowiednio dobrana mieszanka bakterii w dużym stopniu ogranicza występowanie chorób, poprzez ograniczanie namnażania się bakterii i grzybów chorobotwórczych. Proces ten polega na konkurowaniu pożytecznych bakterii z bakteriami i grzybami chorobotwórczymi o substancje odżywcze i przestrzeń.

HumiAgra

HumiAgra to czysty ekologicznie produkt na bazie naturalnych substancji humusowych.

Jest to preparat otrzymywany metodamihydrolityczno-oksydacyjnego rozkładu lignosulfonianu. To mieszanina kwasów huminowego i fulwowego oraz ich soli z kwasamifulwowymi, które przeważają. Zawiera mikroelementy (pierwiastki śladowe)
w postaci chelatów.

HumiAgra ma pozytywny i złożony wpływ na rośliny (wspoma -ga kształtowanie mocnego systemu korzeniowego, intensyfikujeproces fotosyntezy, stymuluje wzrost)
i gleby, przyczyniając siędo zwiększenia plonów i jakości zbiorów.

Algohum

AlgoHum to jednolita mieszanina substancji humusowych
i ekstraktu z brunatnych alg morskich.

Użyta tu substancja humu-sowa to sól potasowa kwasów huminowych i fulwowych, przygo-towana z wykorzystaniem rozkładu oksydacyjnego technicznych lingosulfonianówz dominującym udziałem kwasów fulwowych.
Drugim składnikiem AlgoHum jest ekstrakt z alg morskich Ascophyllum nodosum. Produkt zawiera wiele naturalnych aminokwasów, oligopeptydów i hormonów zawartych w algach morskich.

AlgoHum działa pozytywnie na rośliny w sposób złożony (stymuluje rozrost korzeni, wspomaga procesy fotosyntezy, stymuluje wzrost). Zmniejsza skutki stresu wynikającego z suszy, zimna, za-solonej gleby. Zmniejsza podatność roślin na choroby, zwiększając w ten sposób jakość i ilość plonów. Wspomaga dynamiczny rozwój bocznych korzeni włosowatych.

AmiAgra

AmiAgra to mieszanina substancji humusowych
i wysokostężonych aminokwasów pochodzenia roślinnego.

AmiAgra to zaawansowany preparat uzyskany z czystych amino-kwasów (w sumie 20% wolnych aminokwasów)oraz czystychkwasów humusowych i fulwowych wzbogaconych mikroelementa-mi w postaci chelatów. Stosunek kwasów huminowych, fulwowychi aminokwasów jest tu optymalny. Produkt dostarcza wszystkieniezbędne dla roślin aminokwasy, które wspierają wchłanianiei przenoszenie azotu w ro

Ma pozytywnyi złożony wpływ na rośliny (wspomaga kształtowanie mocnegosystemu korzeniowego, intensyfikuje proces fotosyntezy, stymulujewzrost). Łagodzi skutki stresu roślin, występującego podczas suszy i przymrozków, wzmacnia odporność na choroby, zwiększając tymsamym jakość i ilość plonów. Działa jako podstawowy substytutnawozów. Ma naturalny efekt klejący i zwilżający.

Close Menu
×
×

Koszyk