Old man's hands holding a crate full of fresh and raw vegetables-carrot, tomato, turnib, parsley, dill and lettuce. Field with lettuce plants on background.

Przygotuj i zabezpiecz glebę na przyjęcie rozsady i nasion

Przygotowaliśmy rozsadę i zastanawiamy się, jak uchronić ją przed chorobami odglebowymi i jak zapewnić jej składniki niezbędne do wzrostu.

BacterPlant i HumiAgra: podwójne wzmocnienie gleby i upraw

Bardzo często producenci warzyw mają problem z chorobami odglebowymi wywołanymi m.in przez patogeny chorobotwórcze. Warunki odpowiednie dla wzrostu rozsady silnej i jednocześnie zabezpieczonej przed ryzykiem wystąpienia chorób roślin, można uzyskać dzięki stosowaniu już na tym etapie preparatów BacterPlant i HumiAgra. BacterPlant to właściwie skomponowana mieszanka pożytecznych bakterii, które istotnie redukują ryzyko namnażania się bakterii i grzybów wywołujących choroby roślin w miejscu uprawy.  Zastosowanie BacterPlant uruchamia naturalny mechanizm chroniący uprawiane rośliny. Polega on na tym, że pożyteczne bakterie z preparatu zabierają przestrzeń, w której mogłyby się rozwinąć patogeny (grzyby, bakterie) powodujące wystąpienie w uprawach chorób, a w efekcie spadek plonów. BacterPlant temu skutecznie zapobiega.

Korzyści ze stosowania BacterPlant jest więcej. Preparat, zapewniając roślinom zdrowie, zwiększa ich wigor, poprawia przebieg fotosyntezy i w efekcie zapewnia wyższy, a zarazem lepszy jakościowo plon. Co istotne, umożliwia też ograniczenie stosowania środków ochrony roślin, a sam nie wywołuje negatywnych sutków powodowanych przez te środki. Może więc być z powodzeniem stosowany w uprawach ekologicznych.

Innym bardzo ważnym problemem jest mocno zdegradowana gleba spowodowana monokulturą oraz nadużywaniem środków ochrony i nawozów.

HumiAgra to z kolei mieszanina naturalnych kwasów humusowych: huminowego i fulwowego. Stymuluje ona wzrost roślin i rozwój ich systemu korzeniowego, poprawiając dostęp do substancji odżywczych. Preparat charakteryzuje się szerokim spektrum korzystnego oddziaływania na uprawy. HumiAgra przyspiesza humifikację resztek pożniwnych, nadaje się do stosowania równolegle z preparatami bakteryjnymi (np. BacterPlant) i nawozami sztucznymi.

Chroni uprawy m.in. wiążąc pozostałości herbicydów i metale ciężkie. Wpływa na powstanie struktury gruzełkowej gleby, ułatwiając dostęp roślin do substancji odżywczych. Efektem stosowania preparatu HumiAgra jest też poprawa smaku, walorów odżywczych i wyglądu plonów. 

Skorzystanie z preparatów HumiAgra i BacterPlant jest zalecanym rozwiązaniem w momencie wysadzania rozsady na stałe miejsce uprawy i podczas jej dalszego wzrostu. Uwzględniając komplementarność obu preparatów.  1kg HumiAgra i 1kg BacterPlant. jest to ilość wystarczająca do zastosowania na areale 2ha.

Jak stosować oba preparaty, by właściwie przygotować glebę pod wysadzanie rozsady?

Standardowe dawkowanie w przypadku przygotowywania podłoża to 500g BacterPlant i 500g HumiAgra rozpuszczone w 200-500l wody, użyte na 1ha. Oprysk stosuje się na górną warstwę gleby. Tak przygotowane podłoże zapewni rozsadzie wsparcie przed patogenami, dostęp do substancji odżywczych i po prostu dobry start w docelowym miejscu uprawy.

A potem? Uprawom pomogą opryski dolistne z użyciem preparatów HumiAgra i BacterPlant. Dalej… pozostaje doczekać się obfitych i dobrych jakościowo plonów.

Kup teraz w sklepie on-line