Naturalnie bogata gleba bez czekania

 Jakość gleby to podstawowy czynnik wpływający na plony. Uzyskanie naturalnej próchnicy to proces długotrwały. Można jednak łatwo, szybko i ekologicznie zapewnić odpowiednią zawartość substancji próchniczych w glebie. Z pomocą przychodzi koncentrat kwasów huminowych HumiAgra.

Naturalnie bogata gleba bez czekania

Próchnica (humus) może powstawać w wyniku naturalnego procesu. Jego pierwszy etap to rozkład resztek organicznych pochodzących z roślin. Etap drugi, równie niezbędny, to synteza związków próchniczych, których zawartość w glebie warunkuje jej żyzność. Powstawanie humusu trwa bardzo długo. Dziś utrudnia to dodatkowo słabsza dostępność naturalnego nawozu w postaci obornika wysokiej jakości.

Na szczęście jednak nie trzeba pracować przez pokolenia nad wytworzeniem gleby naturalnie bogatej w związki próchnicze. Rozwiązaniem szczególnie pomocnym przy obecnej intensywności upraw jest dostarczanie do gleby naturalnych kwasów humusowych (huminowych, fulwowych). To one wpływają na żyzność i strukturę gleby.

HumiAgra – skuteczność i łatwe stosowanie

Preparat HumiAgra to 90% suchej masy, która zawiera wyłącznie kwasy humusowe: po 50% kwasów huminowych i fulwowych. Ten całkowicie rozpuszczalny w wodzie preparat może być stosowany doglebowo lub dolistnie. Poprawiając jakość gleby, wpływa on na wzrost roślin poprzez wspomaganie kształtowania się mocnego systemu korzeniowego i wsparcie procesów fotosyntezy. To przekłada się na jakość i wielkość plonów.

Preparat charakteryzuje się szerokim spektrum korzystnego oddziaływania na uprawy. HumiAgra przyspiesza humifikację resztek pożniwnych, nadaje się do stosowania równolegle z preparatami bakteryjnymi (np. BacterPlant) i nawozami sztucznymi. Chroni uprawy m.in. wiążąc pozostałości herbicydów i metale ciężkie. Wpływa na powstanie struktury gruzełkowej gleby, ułatwiając dostęp roślin do substancji odżywczych. Efektem stosowania preparatu HumiAgra jest też poprawa smaku, walorów odżywczych i wyglądu plonów. Stosowany w rozsadach, przyspiesza kiełkowanie nasion i zapewnia silne sadzonki.

Gdzie stosować?

Zakres stosowania preparatu HumiAgra jest szeroki i obejmuje uprawy od owoców i warzyw poprzez ziemniaki i zboża po kwiaty. Przy każdej z tych upraw wzmacnia żyzność gleby i jej zdolność magazynowania wody, poprawia podaż substancji odżywczych dla roślin i podnosi odporność na choroby lub niekorzystne warunki upraw. Warto dodać, że HumiAgra to produkt naturalny, nadający się także do upraw ekologicznych.