Baza wiedzy

Lepsze i większe plony?
Zadbaj o resztki pożniwne

Przed nami czas żniw i próba zmierzenia się z kolejnym wyzwaniem: co zrobić z resztkami pożniwnymi? Tylko ich odpowiednie zagospodarowanie pozwala w pełni odbudować grunt pod następne uprawy. Podpowiadamy, jakten proces usprawnić. Dlaczego przyspieszenie humifikacji (rozkładu)resztek pożniwnych jest tak ważne?Po zbiorze roślin w ziemi nawet przez kilka lat zalega słoma, głąby kapusty, korzenie czy liście po burakach. Im większe plony, tym więcej resztek. Jeśli nie przetworzy się ich na nawóz,gniją w warunkach niemal beztlenowych i stają się pożywką dla grzybów oraz chorobotwórczych patogenów. Chcąc je zwalczyć,trzeba wprowadzić do gleby większą ilość środków ochrony roślin. Zalegające reszki to także wylęgarnia dla wszelkiego rodzaju robactwa. I konieczność zastosowania kolejnych oprysków.

Naturalnie bogata gleba bez czekania

Próchnica (humus) może powstawać w wyniku naturalnego procesu. Jego pierwszy etap to rozkład resztek organicznych pochodzących z roślin. Etap drugi, równie niezbędny, to synteza związków próchniczych, których zawartość w glebie warunkuje jej żyzność. Powstawanie humusu trwa bardzo długo. Dziś utrudnia to dodatkowo słabsza dostępność naturalnego nawozu w postaci obornika wysokiej jakości. Na szczęście jednak nie trzeba pracować przez pokolenia nad wytworzeniem gleby naturalnie bogatej w związki próchnicze. Rozwiązaniem szczególnie pomocnym przy obecnej intensywności upraw jest dostarczanie do gleby naturalnych kwasów humusowych (huminowych, fulwowych). To one wpływają na żyzność i strukturę gleby.  

Przygotuj i zabezpiecz glebę na przyjęcie rozsady i nasion

Bardzo często producenci warzyw mają problem z chorobami odglebowymi wywołanymi m.in przez patogeny chorobotwórcze. Warunki odpowiednie dla wzrostu rozsady silnej i jednocześnie zabezpieczonej przed ryzykiem wystąpienia chorób roślin, można uzyskać dzięki stosowaniu już na tym etapie preparatów BacterPlant i HumiAgra. BacterPlant to właściwie skomponowana mieszanka pożytecznych bakterii, które istotnie redukują ryzyko namnażania się bakterii i grzybów wywołujących choroby roślin w miejscu uprawy.  Zastosowanie BacterPlant uruchamia naturalny mechanizm chroniący uprawiane rośliny. Polega on na tym, że pożyteczne bakterie z preparatu zabierają przestrzeń, w której mogłyby się rozwinąć patogeny (grzyby, bakterie) powodujące wystąpienie w uprawach chorób, a w efekcie spadek plonów. BacterPlant temu skutecznie zapobiega.